ارتفاع 35 سانتی‌متری برف در گردنه «لاریخانی» سیاهکل

ارتفاع 35 سانتی‌متری برف در گردنه «لاریخانی» سیاهکل
رئیس اداره راه و شهرسازی سیاهکل از ارتفاع 35 سانتی‌متری برف در گردنه «لاریخانی» در محور «سیاهکل ـ دیلمان» خبر داد.

ارتفاع 35 سانتی‌متری برف در گردنه «لاریخانی» سیاهکل

رئیس اداره راه و شهرسازی سیاهکل از ارتفاع 35 سانتی‌متری برف در گردنه «لاریخانی» در محور «سیاهکل ـ دیلمان» خبر داد.
ارتفاع 35 سانتی‌متری برف در گردنه «لاریخانی» سیاهکل

فروش بک لینک

View more posts from this author