از آتش‌سوزی مزارع روستای هرسم تا قول شرف نوبخت برای جبران خسارت کشاورزان

از آتش‌سوزی مزارع روستای هرسم تا قول شرف نوبخت برای جبران خسارت کشاورزان
آتش‌سوزی در 750 هکتار از مزارع روستای هرسم اسلام‌آباد غرب، یک میلیارد و 800 میلیون تومان به کشاورزان خسارت وارد کرد که با پیگیری‌های نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی نوبخت قول شرف داد که بخشی از این خسارت را جبران کند.

از آتش‌سوزی مزارع روستای هرسم تا قول شرف نوبخت برای جبران خسارت کشاورزان

آتش‌سوزی در 750 هکتار از مزارع روستای هرسم اسلام‌آباد غرب، یک میلیارد و 800 میلیون تومان به کشاورزان خسارت وارد کرد که با پیگیری‌های نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی نوبخت قول شرف داد که بخشی از این خسارت را جبران کند.
از آتش‌سوزی مزارع روستای هرسم تا قول شرف نوبخت برای جبران خسارت کشاورزان

استخدام

View more posts from this author