از انتقاد مردم از یارانه 40 هزار تومانی و قبض آب 400 هزار تومانی تا درخواست برای اتصال شهرستان لنده به خوزستان

از انتقاد مردم از یارانه 40 هزار تومانی و قبض آب 400 هزار تومانی تا درخواست برای اتصال شهرستان لنده به خوزستان
سفر معاون توسعه امور روستایی نهاد ریاست جمهوری به شهرستان لنده با حاشیه‌های جالبی همراه بود که خواندن و شنیدن آن خالی از لطف نیست.

از انتقاد مردم از یارانه 40 هزار تومانی و قبض آب 400 هزار تومانی تا درخواست برای اتصال شهرستان لنده به خوزستان

سفر معاون توسعه امور روستایی نهاد ریاست جمهوری به شهرستان لنده با حاشیه‌های جالبی همراه بود که خواندن و شنیدن آن خالی از لطف نیست.
از انتقاد مردم از یارانه 40 هزار تومانی و قبض آب 400 هزار تومانی تا درخواست برای اتصال شهرستان لنده به خوزستان

car

View more posts from this author