از برگزاری جشنواره بومی ـ محلی تا تجلیل از دختر شهید مدافع حرم نکایی

از برگزاری جشنواره بومی ـ محلی تا تجلیل از دختر شهید مدافع حرم نکایی
جشنواره فرهنگی ورزشی و بازی‌های بومی محلی بانوان روستایی نکا در حالی در روستای شهاب‌الدین برگزار شد که در این مراسم از دختر شهید مدافع حرم در روز تولدش تجلیل شد.

از برگزاری جشنواره بومی ـ محلی تا تجلیل از دختر شهید مدافع حرم نکایی

جشنواره فرهنگی ورزشی و بازی‌های بومی محلی بانوان روستایی نکا در حالی در روستای شهاب‌الدین برگزار شد که در این مراسم از دختر شهید مدافع حرم در روز تولدش تجلیل شد.
از برگزاری جشنواره بومی ـ محلی تا تجلیل از دختر شهید مدافع حرم نکایی

نفت آموزش پرورش دولتی

View more posts from this author