از دیدار مدیران شهری ورامین با آیت‌الله محمودی تا برگزاری نخستین جلسه شورای شهر ورامین در سال 95

از دیدار مدیران شهری ورامین با آیت‌الله محمودی تا برگزاری نخستین جلسه شورای شهر ورامین در سال 95
همزمان با روزهای نخستین سال 95 که از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است، شاهد اخبار و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری ورامین بودیم که از جمله آن می‌توان به برگزاری اولین جلسه شورای شهر ورامین در سال 1395 اشاره کرد.

از دیدار مدیران شهری ورامین با آیت‌الله محمودی تا برگزاری نخستین جلسه شورای شهر ورامین در سال 95

همزمان با روزهای نخستین سال 95 که از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است، شاهد اخبار و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری ورامین بودیم که از جمله آن می‌توان به برگزاری اولین جلسه شورای شهر ورامین در سال 1395 اشاره کرد.
از دیدار مدیران شهری ورامین با آیت‌الله محمودی تا برگزاری نخستین جلسه شورای شهر ورامین در سال 95

بک لینک

View more posts from this author