از گلایه‌های رسانه‌نگاران تا افتتاح دفتر انجمن خبرنگاران فیروزکوه+ تصاویر

از گلایه‌های رسانه‌نگاران تا افتتاح دفتر انجمن خبرنگاران فیروزکوه+ تصاویر
آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان فیروزکوه به همت انجمن خبرنگاران این شهرستان برگزار شد و با گلایه‌های رسانه‌نگاران از مسؤولان و افتتاح دفتر این انجمن همراه بود.

از گلایه‌های رسانه‌نگاران تا افتتاح دفتر انجمن خبرنگاران فیروزکوه+ تصاویر

آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان فیروزکوه به همت انجمن خبرنگاران این شهرستان برگزار شد و با گلایه‌های رسانه‌نگاران از مسؤولان و افتتاح دفتر این انجمن همراه بود.
از گلایه‌های رسانه‌نگاران تا افتتاح دفتر انجمن خبرنگاران فیروزکوه+ تصاویر

View more posts from this author