استاندار آذربایجان‌شرقی از استاد حمزه‌زاده عیادت کرد + تصاویر

استاندار آذربایجان‌شرقی از استاد حمزه‌زاده عیادت کرد + تصاویر
استاندار آذربایجان‌شرقی با حضور در منزل عزیز حمزه‌زاده از این خبرنگار پیشکسوت با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی از استاد حمزه‌زاده عیادت کرد + تصاویر

استاندار آذربایجان‌شرقی با حضور در منزل عزیز حمزه‌زاده از این خبرنگار پیشکسوت با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.
استاندار آذربایجان‌شرقی از استاد حمزه‌زاده عیادت کرد + تصاویر

خبرگزاری اصفهان

View more posts from this author