استحقاق پیروزی در این دیدار را داشتیم

استحقاق پیروزی در این دیدار را داشتیم
سرمربی ملوان گفت: بازی خوبی بود و در نیمه دوم بهتر از حریف عمل کردیم که می‌توانستیم پیروز این دیدار نیز باشیم، اما از تک‌امتیاز هم در این بازی راضی هستم.

استحقاق پیروزی در این دیدار را داشتیم

سرمربی ملوان گفت: بازی خوبی بود و در نیمه دوم بهتر از حریف عمل کردیم که می‌توانستیم پیروز این دیدار نیز باشیم، اما از تک‌امتیاز هم در این بازی راضی هستم.
استحقاق پیروزی در این دیدار را داشتیم

بک لینک

View more posts from this author