استقبال و بدرقه باشکوه خدام حرم رضوی(ع) توسط مردم پاتاوه +تصاویر

استقبال و بدرقه باشکوه خدام حرم رضوی(ع) توسط مردم پاتاوه +تصاویر
مردم پاتاوه استقبال و بدرقه باشکوهی از خدام حرم رضوی(ع) داشتند.

استقبال و بدرقه باشکوه خدام حرم رضوی(ع) توسط مردم پاتاوه +تصاویر

مردم پاتاوه استقبال و بدرقه باشکوهی از خدام حرم رضوی(ع) داشتند.
استقبال و بدرقه باشکوه خدام حرم رضوی(ع) توسط مردم پاتاوه +تصاویر

باشگاه خبری ورزشی

View more posts from this author