استقبال گسترده مسافران نوروزی در بازدید از موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی اکبریه

استقبال گسترده مسافران نوروزی در بازدید از موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی اکبریه
مسئول موزه‌های خراسان جنوبی گفت: موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی باغ اکبریه شاهد حضور و بازدید گسترده مهمانان و گردشگران نوروزی در هفته نخست تعطیلات نوروزی بود.

استقبال گسترده مسافران نوروزی در بازدید از موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی اکبریه

مسئول موزه‌های خراسان جنوبی گفت: موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی باغ اکبریه شاهد حضور و بازدید گسترده مهمانان و گردشگران نوروزی در هفته نخست تعطیلات نوروزی بود.
استقبال گسترده مسافران نوروزی در بازدید از موزه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی اکبریه

فانتزی

تکست آهنگ

View more posts from this author