اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در 100 سال اخیر گردآوری و به ثبت رسید/ مرزهای 31 استان کشور و شهرستان‌ها تابعه در سامانه حدنگار ثبت شد

اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در 100 سال اخیر گردآوری و به ثبت رسید/ مرزهای 31 استان کشور و شهرستان‌ها تابعه در سامانه حدنگار ثبت شد
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در 100 سال اخیر گردآوری و به ثبت رسیده است، گفت: مرزهای 31 استان کشور و شهرستان‌ها تابعه در سامانه حدنگار ثبت شد.

اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در 100 سال اخیر گردآوری و به ثبت رسید/ مرزهای 31 استان کشور و شهرستان‌ها تابعه در سامانه حدنگار ثبت شد

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در 100 سال اخیر گردآوری و به ثبت رسیده است، گفت: مرزهای 31 استان کشور و شهرستان‌ها تابعه در سامانه حدنگار ثبت شد.
اسناد ملکی مردم و ارگان‌های مختلف در 100 سال اخیر گردآوری و به ثبت رسید/ مرزهای 31 استان کشور و شهرستان‌ها تابعه در سامانه حدنگار ثبت شد

View more posts from this author