اسکان اضطراری 250 مسافر در محور هراز

اسکان اضطراری 250 مسافر در محور هراز
رئیس جمعیت هلال احمر آمل از اسکان اضطراری 250 مسافر و گردشگر نوروزی از عصر امروز تاکنون در محور هراز خبر داد.

اسکان اضطراری 250 مسافر در محور هراز

رئیس جمعیت هلال احمر آمل از اسکان اضطراری 250 مسافر و گردشگر نوروزی از عصر امروز تاکنون در محور هراز خبر داد.
اسکان اضطراری 250 مسافر در محور هراز

عکس

قرآن

View more posts from this author