اسکان بیش از 38 هزار مسافر نوروزی در شهرستان دامغان

اسکان بیش از 38 هزار مسافر نوروزی در شهرستان دامغان
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دامغان از اسکان بیش از 38 هزار مسافر نوروزی در این شهرستان خبر داد.

اسکان بیش از 38 هزار مسافر نوروزی در شهرستان دامغان

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دامغان از اسکان بیش از 38 هزار مسافر نوروزی در این شهرستان خبر داد.
اسکان بیش از 38 هزار مسافر نوروزی در شهرستان دامغان

cars

قرآن

View more posts from this author