اسکان موقت زائرین در 12 بقعه متبرکه همدان

اسکان موقت زائرین در 12 بقعه متبرکه همدان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به اسکان موقت زائرین در 12 بقعه متبرکه اشاره کرد و گفت: طی سه شب گذشته 100 نفر از مسافرین در سوئیت آپارتمان‌های بقاع متبرکه اسکان داده شده‌اند.

اسکان موقت زائرین در 12 بقعه متبرکه همدان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به اسکان موقت زائرین در 12 بقعه متبرکه اشاره کرد و گفت: طی سه شب گذشته 100 نفر از مسافرین در سوئیت آپارتمان‌های بقاع متبرکه اسکان داده شده‌اند.
اسکان موقت زائرین در 12 بقعه متبرکه همدان

خرم خبر

باران فیلم

View more posts from this author