اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان مهم‌ترین اولویت کمیته امداد است

اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان مهم‌ترین اولویت کمیته امداد است
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد، اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان را از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان می‌تواند در تحقق این هدف موثر باشد.

اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان مهم‌ترین اولویت کمیته امداد است

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد، اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان را از مهم‌ترین اولویت‌های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان می‌تواند در تحقق این هدف موثر باشد.
اشتغال‌زایی و خودکفایی مددجویان مهم‌ترین اولویت کمیته امداد است

View more posts from this author