اصحاب رسانه سوپاپ اطمینان جامعه هستند/ مسؤولان مانع از افزایش فشار به خبرنگاران شوند

اصحاب رسانه سوپاپ اطمینان جامعه هستند/ مسؤولان مانع از افزایش فشار به خبرنگاران شوند
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: خبرنگاران ایفاگر نقش سوپاپ اطمینان در جامعه هستند و بدون آنها فراهم شدن زمینه‌های انفجار اجتماعی یک جامعه کاملاً متصور است.

اصحاب رسانه سوپاپ اطمینان جامعه هستند/ مسؤولان مانع از افزایش فشار به خبرنگاران شوند

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: خبرنگاران ایفاگر نقش سوپاپ اطمینان در جامعه هستند و بدون آنها فراهم شدن زمینه‌های انفجار اجتماعی یک جامعه کاملاً متصور است.
اصحاب رسانه سوپاپ اطمینان جامعه هستند/ مسؤولان مانع از افزایش فشار به خبرنگاران شوند

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author