اظهارنظر نماینده پاپ در خصوص ظرفیت تبلیغی شهادت حضرت علی اصغر(ع) در کربلا

اظهارنظر نماینده پاپ در خصوص ظرفیت تبلیغی شهادت حضرت علی اصغر(ع) در کربلا
حجت‌الاسلام دانشمند با اشاره به حضور نماینده پاپ از واتیکان در مراسم پیاده‌روی اربعین سال گذشته گفت: نماینده پاپ گفته بود که اگر ما فقط علی اصغر امام حسین(ع) را داشتیم همه دنیا را با آن می‌گرفتیم.

اظهارنظر نماینده پاپ در خصوص ظرفیت تبلیغی شهادت حضرت علی اصغر(ع) در کربلا

حجت‌الاسلام دانشمند با اشاره به حضور نماینده پاپ از واتیکان در مراسم پیاده‌روی اربعین سال گذشته گفت: نماینده پاپ گفته بود که اگر ما فقط علی اصغر امام حسین(ع) را داشتیم همه دنیا را با آن می‌گرفتیم.
اظهارنظر نماینده پاپ در خصوص ظرفیت تبلیغی شهادت حضرت علی اصغر(ع) در کربلا

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author