اعتبار احداث یک مدرسه 12 کلاسه در مریوان تأمین می‌شود

اعتبار احداث یک مدرسه 12 کلاسه در مریوان تأمین می‌شود
فرماندار شهرستان مریوان در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان از تأمین اعتبار ساخت یک مدرسه 12 کلاسه در سال‌جاری خبر داد.

اعتبار احداث یک مدرسه 12 کلاسه در مریوان تأمین می‌شود

فرماندار شهرستان مریوان در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان از تأمین اعتبار ساخت یک مدرسه 12 کلاسه در سال‌جاری خبر داد.
اعتبار احداث یک مدرسه 12 کلاسه در مریوان تأمین می‌شود

View more posts from this author