اعدام شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در میناب

اعدام شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در میناب
یکی از اشرار مسلح و سوداگران مرگ که اقدام به مشارکت در حمل مواد مخدر به‌صورت تیمی و مسلحانه نموده بود پس از صدور حکم اعدام و تأیید دادستان محترم کل کشور در زندان شهرستان میناب به دار مجازات آویخته شد.

اعدام شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در میناب

یکی از اشرار مسلح و سوداگران مرگ که اقدام به مشارکت در حمل مواد مخدر به‌صورت تیمی و مسلحانه نموده بود پس از صدور حکم اعدام و تأیید دادستان محترم کل کشور در زندان شهرستان میناب به دار مجازات آویخته شد.
اعدام شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در میناب

خرید بک لینک

wolrd press news

View more posts from this author