اعزام بالاترین درصد ورزشکار به پارالمپیک از کرمان / همت والای قهرمانان کرمان ستودنی است

اعزام بالاترین درصد ورزشکار به پارالمپیک از کرمان / همت والای قهرمانان کرمان ستودنی است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بالاترین درصد ورزشکاران اعزامی به مسابقات پارالمپیک از استان کرمان هستند.

اعزام بالاترین درصد ورزشکار به پارالمپیک از کرمان / همت والای قهرمانان کرمان ستودنی است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: بالاترین درصد ورزشکاران اعزامی به مسابقات پارالمپیک از استان کرمان هستند.
اعزام بالاترین درصد ورزشکار به پارالمپیک از کرمان / همت والای قهرمانان کرمان ستودنی است

دانلود موزیک

View more posts from this author