اعزام بیش از 70 مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان به حاجی آباد

اعزام بیش از 70 مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان به حاجی آباد
رئیس اداره تبلیغات اسلامی حاجی آباد از اعزام بیش از 70 مبلغ دینی به مساجد شهری و روستایی این شهرستان به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.

اعزام بیش از 70 مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان به حاجی آباد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی حاجی آباد از اعزام بیش از 70 مبلغ دینی به مساجد شهری و روستایی این شهرستان به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد.
اعزام بیش از 70 مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان به حاجی آباد

فانتزی

View more posts from this author