اعزام تنیسور قم به رقابت‌های آسیایی 2016

اعزام تنیسور قم به رقابت‌های آسیایی 2016
دبیر هیأت تنیس استان قم گفت: تنیسور قم تیرماه امسال در مسابقات آسیایی تنیس با حریفان خود از کشورهای مخلف به رقابت می‌پردازد.

اعزام تنیسور قم به رقابت‌های آسیایی 2016

دبیر هیأت تنیس استان قم گفت: تنیسور قم تیرماه امسال در مسابقات آسیایی تنیس با حریفان خود از کشورهای مخلف به رقابت می‌پردازد.
اعزام تنیسور قم به رقابت‌های آسیایی 2016

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author