اعزام تیم‌های برتر شهرستانی اصفهان به سوپرلیگ و زیرگروه برتر کشور

اعزام تیم‌های برتر شهرستانی اصفهان به سوپرلیگ و زیرگروه برتر کشور
مسؤول کمیته شهرستان‌های هیأت بستکبال استان اصفهان گفت: تیم‌های برتر شهرستانی اصفهان به سوپرلیگ و زیرگروه برتر کشور اعزام می‌شوند.

اعزام تیم‌های برتر شهرستانی اصفهان به سوپرلیگ و زیرگروه برتر کشور

مسؤول کمیته شهرستان‌های هیأت بستکبال استان اصفهان گفت: تیم‌های برتر شهرستانی اصفهان به سوپرلیگ و زیرگروه برتر کشور اعزام می‌شوند.
اعزام تیم‌های برتر شهرستانی اصفهان به سوپرلیگ و زیرگروه برتر کشور

اس ام اس جدید

View more posts from this author