اعزام تیم کاراته مازندران به مسابقات بین‌المللی مالزی

اعزام تیم کاراته مازندران به مسابقات بین‌المللی مالزی
رئیس هیأت کاراته مازندران از اعزام کاراته‌کاهای مازندرانی در قالب تیم مدافعان حرم به مسابقات بین‌المللی کاپ میلو مالزی خبر داد.

اعزام تیم کاراته مازندران به مسابقات بین‌المللی مالزی

رئیس هیأت کاراته مازندران از اعزام کاراته‌کاهای مازندرانی در قالب تیم مدافعان حرم به مسابقات بین‌المللی کاپ میلو مالزی خبر داد.
اعزام تیم کاراته مازندران به مسابقات بین‌المللی مالزی

car

View more posts from this author