اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات جوانان آسیا

اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات جوانان آسیا
دبیر هیأت جودو استان قزوین گفت: رامین صفوی مهر ماه سال جاری به مسابقات جوانان آسیا اعزام می‌شود.

اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات جوانان آسیا

دبیر هیأت جودو استان قزوین گفت: رامین صفوی مهر ماه سال جاری به مسابقات جوانان آسیا اعزام می‌شود.
اعزام جودوکار قزوینی به مسابقات جوانان آسیا

عکس های داغ جدید

View more posts from this author