اعزام دانش‌آموزان بسیجی آستارا به مناطق عملیاتی کشور

اعزام دانش‌آموزان بسیجی آستارا به مناطق عملیاتی کشور
فرمانده سپاه ناحیه آستارا گفت: از آغاز سال تحصیلی تاکنون 275 نفر از دانش‌آموزان بسیجی مدارس پسرانه و دخترانه آستارا به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شده‌اند.

اعزام دانش‌آموزان بسیجی آستارا به مناطق عملیاتی کشور

فرمانده سپاه ناحیه آستارا گفت: از آغاز سال تحصیلی تاکنون 275 نفر از دانش‌آموزان بسیجی مدارس پسرانه و دخترانه آستارا به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شده‌اند.
اعزام دانش‌آموزان بسیجی آستارا به مناطق عملیاتی کشور

View more posts from this author