اعزام 200 نفر به مرقد مطهر امام راحل/ جشنواره زیتون در طارم برگزار می‌شود

اعزام 200 نفر به مرقد مطهر امام راحل/ جشنواره زیتون در طارم برگزار می‌شود
فرماندار شهرستان طارم گفت: 200 نفر از سطح شهرستان طارم برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) به مرقد مطهر امام اعزام می‌شوند.

اعزام 200 نفر به مرقد مطهر امام راحل/ جشنواره زیتون در طارم برگزار می‌شود

فرماندار شهرستان طارم گفت: 200 نفر از سطح شهرستان طارم برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) به مرقد مطهر امام اعزام می‌شوند.
اعزام 200 نفر به مرقد مطهر امام راحل/ جشنواره زیتون در طارم برگزار می‌شود

موسیقی

View more posts from this author