اعزام 2200 زائر دماوندی به مرقد مطهر امام (ره) / ویژه‌برنامه‌های سالگرد ارتحال امام (ره) در دماوند اعلام شد

اعزام 2200 زائر دماوندی به مرقد مطهر امام (ره) / ویژه‌برنامه‌های سالگرد ارتحال امام (ره) در دماوند اعلام شد
رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در دماوند از اعزام 2 هزار و 200 زائر دماوندی به مرقد مطهر امام راحل خبر داد.

اعزام 2200 زائر دماوندی به مرقد مطهر امام (ره) / ویژه‌برنامه‌های سالگرد ارتحال امام (ره) در دماوند اعلام شد

رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام (ره) در دماوند از اعزام 2 هزار و 200 زائر دماوندی به مرقد مطهر امام راحل خبر داد.
اعزام 2200 زائر دماوندی به مرقد مطهر امام (ره) / ویژه‌برنامه‌های سالگرد ارتحال امام (ره) در دماوند اعلام شد

آهنگ جدید

View more posts from this author