اعزام 40 بسیجی خواهر به اردوی راهیان نور

اعزام 40 بسیجی خواهر به اردوی راهیان نور
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه از اعزام 40 بسیجی خواهر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

اعزام 40 بسیجی خواهر به اردوی راهیان نور

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه از اعزام 40 بسیجی خواهر این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.
اعزام 40 بسیجی خواهر به اردوی راهیان نور

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author