اعطای تسهیلات بیش از 2 میلیارد تومانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قزوین

اعطای تسهیلات بیش از 2 میلیارد تومانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قزوین
مسؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین گفت: میزان تسهیلات ارائه شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی به متقاضیان 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده که 85 نفر موفق به دریافت آن شده‌اند.

اعطای تسهیلات بیش از 2 میلیارد تومانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قزوین

مسؤول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین گفت: میزان تسهیلات ارائه شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی به متقاضیان 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده که 85 نفر موفق به دریافت آن شده‌اند.
اعطای تسهیلات بیش از 2 میلیارد تومانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در قزوین

آهنگ جدید

View more posts from this author