اعطای مرخصی به 600 زندانی زنجانی به مناسبت عید نوروز

اعطای مرخصی به 600 زندانی زنجانی به مناسبت عید نوروز
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان از اعطای مرخصی به 600 زندانی واجد شرایط زنجانی به مناسبت عید نوروز خبر داد.

اعطای مرخصی به 600 زندانی زنجانی به مناسبت عید نوروز

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان از اعطای مرخصی به 600 زندانی واجد شرایط زنجانی به مناسبت عید نوروز خبر داد.
اعطای مرخصی به 600 زندانی زنجانی به مناسبت عید نوروز

خرید بک لینک

View more posts from this author