اعمال محدودیت‌های ترافیکی از فردا در مازندران

اعمال محدودیت‌های ترافیکی از فردا در مازندران
رئیس پلیس‌راه مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی فردا در محورهای هراز، سوادکوه و کندوان اعمال می‌شود.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی از فردا در مازندران

رئیس پلیس‌راه مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی فردا در محورهای هراز، سوادکوه و کندوان اعمال می‌شود.
اعمال محدودیت‌های ترافیکی از فردا در مازندران

تلگرام

View more posts from this author