اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های البرز/ چالوس جمعه یک طرفه می‌شود

اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های البرز/ چالوس جمعه یک طرفه می‌شود
رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه با هدف تسریع در بازگشت مسافران تعطیلات آخر هفته خبر داد.

اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های البرز/ چالوس جمعه یک طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه استان البرز از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در روز جمعه با هدف تسریع در بازگشت مسافران تعطیلات آخر هفته خبر داد.
اعمال محدودیت ترافیکی در جاده‌های البرز/ چالوس جمعه یک طرفه می‌شود

wolrd press news

View more posts from this author