افتتاح بزرگ‌ترین واحد جوجه‌کشی تخم‌گذار خاورمیانه در آبیک

افتتاح بزرگ‌ترین واحد جوجه‌کشی تخم‌گذار خاورمیانه در آبیک
بزرگ‌ترین واحد جوجه‌کشی تخم‌گذار خاورمیانه در شهرستان آبیک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور افتتاح شد.

افتتاح بزرگ‌ترین واحد جوجه‌کشی تخم‌گذار خاورمیانه در آبیک

بزرگ‌ترین واحد جوجه‌کشی تخم‌گذار خاورمیانه در شهرستان آبیک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور افتتاح شد.
افتتاح بزرگ‌ترین واحد جوجه‌کشی تخم‌گذار خاورمیانه در آبیک

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author