افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس منشأ برکات برای خراسان شمالی است

افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس منشأ برکات برای خراسان شمالی است
امام‌ جمعه بجنورد و نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی گفت: افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان منشأ برکات فراوانی برای استان است.

افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس منشأ برکات برای خراسان شمالی است

امام‌ جمعه بجنورد و نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی گفت: افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان منشأ برکات فراوانی برای استان است.
افتتاح دفتر نمایندگی آستان قدس منشأ برکات برای خراسان شمالی است

View more posts from this author