افتتاح طرح‌های آبخیزداری و ورزشی در طالقان همزمان با هفته دولت

افتتاح طرح‌های آبخیزداری و ورزشی در طالقان همزمان با هفته دولت
فرماندار شهرستان طالقان از افتتاح طرح‌های آبخیزداری و ورزشی در طالقان خبر داد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده این طرح‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

افتتاح طرح‌های آبخیزداری و ورزشی در طالقان همزمان با هفته دولت

فرماندار شهرستان طالقان از افتتاح طرح‌های آبخیزداری و ورزشی در طالقان خبر داد و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده این طرح‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.
افتتاح طرح‌های آبخیزداری و ورزشی در طالقان همزمان با هفته دولت

بازار بورس

View more posts from this author