افتتاح طرح‌های هادی در چهار روستای شهرستان ماهنشان

افتتاح طرح‌های هادی در چهار روستای شهرستان ماهنشان
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماهنشان گفت: همزمان با هفته دولت طرح هادی و آسفالت معابر چهار روستای شهرستان ماهنشان افتتاح می‌شود.

افتتاح طرح‌های هادی در چهار روستای شهرستان ماهنشان

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماهنشان گفت: همزمان با هفته دولت طرح هادی و آسفالت معابر چهار روستای شهرستان ماهنشان افتتاح می‌شود.
افتتاح طرح‌های هادی در چهار روستای شهرستان ماهنشان

wolrd press news

View more posts from this author