افتتاح نمایشگاه عکس «ائلشن» در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان

افتتاح نمایشگاه عکس «ائلشن» در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان
نمایشگاه عکس «ائلشن» مجموعه آثار معصومه اکبری از امروز در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان آغاز به‌کار کرد.

افتتاح نمایشگاه عکس «ائلشن» در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان

نمایشگاه عکس «ائلشن» مجموعه آثار معصومه اکبری از امروز در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان آغاز به‌کار کرد.
افتتاح نمایشگاه عکس «ائلشن» در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان

عکس

View more posts from this author