افتتاح و کلنگ‌زنی 92 پروژه رفسنجان در هفته دولت

افتتاح و کلنگ‌زنی 92 پروژه رفسنجان در هفته دولت
فرماندار رفسنجان گفت: در هفته دولت 92 پروژه با اعتبار بیش از 31 میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

افتتاح و کلنگ‌زنی 92 پروژه رفسنجان در هفته دولت

فرماندار رفسنجان گفت: در هفته دولت 92 پروژه با اعتبار بیش از 31 میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.
افتتاح و کلنگ‌زنی 92 پروژه رفسنجان در هفته دولت

میهن دانلود

View more posts from this author