افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی

افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی این استان با حضور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی این استان با حضور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.
افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author