افتتاح پروژه گازرسانی به 11 روستای املش در هفته دولت

افتتاح پروژه گازرسانی به 11 روستای املش در هفته دولت
رئیس اداره گاز املش از افتتاح پروژه گازرسانی به 11 روستای این شهرستان در هفته دولت امسال خبر داد.

افتتاح پروژه گازرسانی به 11 روستای املش در هفته دولت

رئیس اداره گاز املش از افتتاح پروژه گازرسانی به 11 روستای این شهرستان در هفته دولت امسال خبر داد.
افتتاح پروژه گازرسانی به 11 روستای املش در هفته دولت

قرآن

View more posts from this author