افتتاح 125 طرح عام‌المنفعه تالش در هفته دولت

افتتاح 125 طرح عام‌المنفعه تالش در هفته دولت
فرماندار تالش از افتتاح 125 طرح عام‌المنفعه طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

افتتاح 125 طرح عام‌المنفعه تالش در هفته دولت

فرماندار تالش از افتتاح 125 طرح عام‌المنفعه طی هفته دولت در این شهرستان خبر داد.
افتتاح 125 طرح عام‌المنفعه تالش در هفته دولت

کانون نماز

View more posts from this author