افتتاح 2 کلینیک ویژه در بابل

افتتاح 2 کلینیک ویژه در بابل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: 2 کلینیک ویژه در بابل تا پایان سال 95 افتتاح می‌شود.

افتتاح 2 کلینیک ویژه در بابل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: 2 کلینیک ویژه در بابل تا پایان سال 95 افتتاح می‌شود.
افتتاح 2 کلینیک ویژه در بابل

View more posts from this author