افتتاح 3 پروژه گردشگری در آذربایجان غربی

افتتاح 3 پروژه گردشگری در آذربایجان غربی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از افتتاح 3 پروژه گردشگری استان همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان خبر داد.

افتتاح 3 پروژه گردشگری در آذربایجان غربی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از افتتاح 3 پروژه گردشگری استان همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان خبر داد.
افتتاح 3 پروژه گردشگری در آذربایجان غربی

دانلود سرا

View more posts from this author