افتتاح 4 مرکز کانون پرورش فکری در کردستان

افتتاح 4 مرکز کانون پرورش فکری در کردستان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: چهار مرکز کانون پرورش فکری از محل مصوبات سفر رهبری و همزمان با ایام سالروز سفر ایشان، در کردستان افتتاح می‌شود.

افتتاح 4 مرکز کانون پرورش فکری در کردستان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: چهار مرکز کانون پرورش فکری از محل مصوبات سفر رهبری و همزمان با ایام سالروز سفر ایشان، در کردستان افتتاح می‌شود.
افتتاح 4 مرکز کانون پرورش فکری در کردستان

فروش بک لینک

View more posts from this author