افزایش سطح هوشیاری فرماندار فریدونکنار/ وضعیت عمومی ادیبی رو به بهبود است

افزایش سطح هوشیاری فرماندار فریدونکنار/ وضعیت عمومی ادیبی رو به بهبود است
فرماندار ویژه آمل با اعلام افزایش سطح هوشیاری فرماندار فریدونکنار، گفت: وضعیت عمومی علی ادیبی رضایت‌بخش بوده و رو به بهبود است.

افزایش سطح هوشیاری فرماندار فریدونکنار/ وضعیت عمومی ادیبی رو به بهبود است

فرماندار ویژه آمل با اعلام افزایش سطح هوشیاری فرماندار فریدونکنار، گفت: وضعیت عمومی علی ادیبی رضایت‌بخش بوده و رو به بهبود است.
افزایش سطح هوشیاری فرماندار فریدونکنار/ وضعیت عمومی ادیبی رو به بهبود است

View more posts from this author