افزایش عرضه میوه و تره‌بار به مناسبت شب یلدا در بیرجند

افزایش عرضه میوه و تره‌بار به مناسبت شب یلدا در بیرجند
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری بیرجند گفت: توزیع میوه‌ها با توجه به فرارسیدن شب یلدا در بازار روزهای بیرجند افزایش پیدا کرده است.

افزایش عرضه میوه و تره‌بار به مناسبت شب یلدا در بیرجند

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری بیرجند گفت: توزیع میوه‌ها با توجه به فرارسیدن شب یلدا در بازار روزهای بیرجند افزایش پیدا کرده است.
افزایش عرضه میوه و تره‌بار به مناسبت شب یلدا در بیرجند

View more posts from this author