افزایش 12 درصدی حضور مسافران در عروس شهرهای ایران

افزایش 12 درصدی حضور مسافران در عروس شهرهای ایران
شهرستان رامسر به‌ دلیل جاذبه‌های گردشگری ویژه مانند دسترسی آسان به کوه، جنگل و دریا 12 درصد بیشتر از سال گذشته میزبان مسافران ایران زمین بوده است.

افزایش 12 درصدی حضور مسافران در عروس شهرهای ایران

شهرستان رامسر به‌ دلیل جاذبه‌های گردشگری ویژه مانند دسترسی آسان به کوه، جنگل و دریا 12 درصد بیشتر از سال گذشته میزبان مسافران ایران زمین بوده است.
افزایش 12 درصدی حضور مسافران در عروس شهرهای ایران

اس ام اس جدید

باران فیلم

View more posts from this author