افزایش 16 درصدی تردد مسافران نوروزی در فارس

افزایش 16 درصدی تردد مسافران نوروزی در فارس
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: حجم تردد روز گذشته مسافران نوروزی به استان فارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

افزایش 16 درصدی تردد مسافران نوروزی در فارس

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: حجم تردد روز گذشته مسافران نوروزی به استان فارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.
افزایش 16 درصدی تردد مسافران نوروزی در فارس

گوشی

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author