افزایش 18 درجه‌ای دما در گیلان/مسافران در جنگل‌های گیلان آتش روشن نکنند

افزایش 18 درجه‌ای دما در گیلان/مسافران در جنگل‌های گیلان آتش روشن نکنند
کارشناس هواشناسی استان گیلان، هوای این استان را بین 12 تا 18 درجه با افزایش دما پیش‌بینی کرد.

افزایش 18 درجه‌ای دما در گیلان/مسافران در جنگل‌های گیلان آتش روشن نکنند

کارشناس هواشناسی استان گیلان، هوای این استان را بین 12 تا 18 درجه با افزایش دما پیش‌بینی کرد.
افزایش 18 درجه‌ای دما در گیلان/مسافران در جنگل‌های گیلان آتش روشن نکنند

اخبر جهان

خرید غذا

View more posts from this author